Zijn werk

Als multidisciplinair kunstenaar (beeldende kunst/ ontwerpen/schrijven) gaan mijn artistieke werkzaamheden over een breed terrein. Materiaal is altijd ondergeschikt aan het doel.

Dat houdt in dat ik unica in glaswerk, meubilair, (grote) monumentale ruimtelijke kunstwerken, oorlogsmonumenten, follies, mode, unieke damestassen, bruggen, architectuur, heb ontworpen en gerealiseerd en recent een boek heb geschreven.

Voor wat betreft het ontwerpen en maken van design in brede zin baseer ik me op het volgende uitgangspunt: Alles dat rechtstreeks uit de aarde komt of leeft is niet door de mens bedacht. Al het andere is dat wel. Is ontworpen en vormgegeven, en omdat dat zo is kan het altijd anders en vaak mooier of beter.

Voor mijn beeldende kunst gelden andere uitgangspunten.

De veelheid aan verschillend werk door de tijd heen is altijd gebaseerd op een specifieke gedachten als uitgangspunt, die op een daarbij passende beeldtaal is, en wordt vormgegeven.

Op grond hiervan zijn verschillende perioden in mijn werk te onderscheiden.

Qua uiterlijke verschijningsvorm vaak geheel afwijkend van het voorgaande en zonder achtergrondinformatie moeilijker te duiden, maar altijd is het een consequent gevolg van de voorafgaande gedachten stroom.

Het gebruik van zeer diverse materialen om dat tot uitdrukking te brengen is dan een logisch gevolg.

Voor het werken in de openbare ruimte hanteer ik afwijkende criteria die meer gebaseerd zijn op het doel en de betekenis en de ruimtelijke context van het te realiseren kunstwerk.

Ik werk graag in opdracht omdat ik het plezierig vind gezamenlijk iets waardevols tot stand te brengen.